» محصولات » D-LINK » تجهیزات 3G » DWR-710

DWR-710

DWR-710

دانلود

150mbps 11n, HSPA+ (upto 21Mbps) Slim portable 3G router/USB router

روتر DWR-710 ترکیبی از یک مودم 3G ویک روتر Wi-Fi در یک آداپتور USB می باشد.اندازه باریک وامکان اتصال USB قابلیت حمل در هر کجا که شما هستیدرا فراهم می کند.این روتر از طریق+HSPA سرعت دانلود 21Mbps وآپلود 5.76 را فراهم می کند.