» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل سینگل مود 1 متری سیمپلکس LC SM

پیگ تیل سینگل مود 1 متری سیمپلکس LC SM

پیگ تیل سینگل مود 1 متری سیمپلکس LC SM

دانلود

Pigtail LC SM Simplex Length 1m (9/125µm)