» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » کابل فیبر نوری » کابل فیبر نوری Tight Buffered in-out » Tight Buffered 24 Core OM3

Tight Buffered 24 Core OM3

Tight Buffered 24 Core OM3

دانلود

کابل فیبر نوری Universal Tight Buffered از نوع 24Core OM3 شرکت برندرکس